BYGG DINA STYRKOR = SMART KOMPETENSUTVECKLING

  • Jennie Sandström
  • 9 Sep 2019

Annika R Malmberg är en av Sveriges mest populära talare. Hennes föreläsningar om ledarskap, kommunikationsteknik och motivation får alltid höga betyg. De fördjupar och väcker intressanta diskussioner bland företagsledare och specialister.

Läs hennes artikel nedan om att förstärka dina styrkor och hör gärna av dig om du är intresserade av att veta mer om hur Dialog kan hjälpa dig att utvecklas inom din yrkesroll.

BYGG DINA STYRKOR!
Idag pratar vi mycket om att vara flexibla, anpassningsbara och kunna hoppa in var som helst där det behövs. Allt för att hjälpa teamet. Det lär vi oss i skolan, i idrottsklubben och på arbetet. Verkligheten är en annan, det råder ingen tvekan om att en grupp är effektivare än en samling fristående individer, men om man studerar de effektivaste grupperna så ser man att de konsekvent och medvetet inte låter gruppmedlemmarna göra allt utan istället i så stor utsträckning som möjligt bidra med sina starkaste sidor.  Det bästa och mest ansvarsfulla du kan göra i en grupp är inte att rycka in och göra vad helst gruppen kräver, utan istället välja en roll där du använder dina starka sidor och låter andra nyttja sina styrkor där du är svag. Självklart kommer det tillfällen då du tvingas ta uppgifter som du inte passar för, men det ska vara undantag. Verkligt lagarbete och äkta arbetsglädje kommer enbart när styrkor  som kompletterar varandra samverkar på ett koordinerat sätt.

strong-hand-strenght

Vet du vilka dina styrkor är? En del tycker det är svårt att säga vad de är bra på och begära att få jobba mer med det, det är nästan som att förhäva sig. Andra vet inte ens vad som är deras styrkor. Styrkor är de aktiviteter som du gör med lätthet och som får dig att känna dig stark. De får dig att känna dig framgångsrik och effektiv. De ger dig kraft och du gillar dessa arbetsuppgifter så mycket att du utan problem kan anmäla dig frivilligt till att få göra dem. De är lätta att göra. Du behöver inte kämpa för att koncentrera dig, men koncentrationen kommer av sig själv och du kan lätt glömma tid och rum. Du hamnar i det som beskrivs som ett  positivt ”flow”. När du är klar kan du vara fysiskt trött med ändå psykiskt uppiggad.

Det man gör gärna, gör man i regel bra. Det är en allmän uppfattning att övning ger färdighet och att det inte räcker med att vara begåvad man måste också träna för att bli framgångsrik. Det stämmer, men det intressanta är att vi inte tränar på allt som vi borde bli bättre på. Vi dras istället till vissa arbetsuppgifter och dessa får per automatik mer träning. Vi gillar helt enkelt att göra det vi är bra på, det fyller oss med en positiv känsla och ger oss arbetsglädje.

Så här tar du ta fram dina styrkor. Anteckna under en vecka alla arbetsuppgifter som du gillar att göra. Välj i slutet av veckan ut de aktiviteter och uppdrag som du gillade mest och som fick dig att känna dig starkast. Fundera sedan på hur du på ett naturligt sätt kunde få göra mer av de här arbetsuppgifterna i ditt dagliga arbete. Vad mer skulle du kunna ansvara för? Finns det arbetsuppgifter som du med fördel borde ta över från någon annan? För att frigöra tid måste du även fundera på vilka arbetsuppgifter som du inte tycker om att göra. Skriv under nästföljande vecka ned allt som du verkligen ogillar att göra och välj ut de arbetsuppgifter som fyller dig med mest avsky. Boka sedan ett möte med din närmaste chef och berätta att du vill tillföra mer värde till gruppen och teamet. Det är viktigt att det inte framstår som du gnäller och bara vill bli av med tråkiga arbetsuppgifter utan att du vill se på möjligheterna att kunna bidra ännu mer till resultat och framgång för företaget eller organisationen.

Arbete kan vara lika naturligt som lek om bara förhållandena är gynnsamma. Se till att ta makten över det du kan påverka och låt inte aktiviteter som du hatar att göra fördärva din arbetsdag. Ta reda på vilka de är så du kan undvika dem eller ägna minsta möjliga tid åt dem. Och ägna så mycket tid som du kan åt det som du är allra bäst på, för det kommer alltid vara det som är roligast.

Läs mer om Annika  R Malmberg och hennes arbete genom att klicka på länken.

Relaterade nyheter

WF