VÅRA NÄTVERK

Nedan ser du en överblick över våra nätverk. Mer information om gruppen finner du under respektive nätverk.

Varje nätverk består av drivna medlemmar som tillsammans skapar kompetensutveckling genom ”mentorskap på bredden”.

Medlemmarna agerar mentorer åt varandra, de identifierar möjligheter och löser problem – tack vare samlad kunskap och erfarenhet.
WF