MODERN KOMPETENSUTVECKLING GENOM MENTORSKAP & MENTORPROGRAM

  • Jennie Sandström
  • 12 Aug 2019

Traditionella utbildningar har en början och ett slut. Tid läggs på att lära sig saker som man senare förhoppningsvis kan ha användning av. Självklart är det viktigt att ha skaffa sig en stabil plattform att utgå ifrån, men det är viktigare än någonsin att fortsätta sin utvecklingsresa genom hela yrkeslivet. Anledningar är att omvärlden utvecklas allt snabbare, och vi behöver hänga med på ett annat sätt. Delar av vår kunskap blir inaktuell och måste uppdateras.

”Det som inte är under utveckling – är under avveckling, då inget är bestående.” (Citat: Christer Olsson)

En av utmaningarna är att vi inte hinner utbilda oss till allt vi behöver kunna eller känna till.

Allt någonsin uppfunnet finns i vår ficka idag vilket gör att det inte längre handlar om huruvida vi har tillgång till informationen. Det handlar istället om hur vi omsätter den i kunskap.

Det här gör att samtal och kunskapsutbyte mellan erfarna människor har blivit viktigare än någonsin.

Det har länge funnits mentorer, mentorskap och mentorprogram, men det är normalt begränsat till en person.

Tidigare har vi accepterat att det kan ta tid att skaffa oss ny kunskap, medan vi idag förväntas få svar på det vi söker, när vi söker efter det, och bara det.

Mentorn, mentorskapet och mentorprogram har fått en större och bredare betydelse idag. Vi är mer än någonsin beroende att kunna ta hjälp av andra som kan just det vi behöver hjälp med. Samtidigt som ingen kan allt, så växer behovet av att kunna arbeta med fler mentorer, där vi kan bolla rätt fråga med rätt person/personer.

Vi har också alltid för lite tid, så vi behöver skapa sätt som är träffsäkra och tidseffektiva när vi ska avsätta tid för vår egen utveckling och genomgå mentorprogram.

DIALOG tillhandahåller inte bara en, utan en hel grupp av erfarna specialister med bred samlad erfarenhet som din mentor/affärsmentor. Att kliva in i en relevant chefsgrupp hos DIALOG, innebär att du omedelbart har startat ett mentorprogram som löper årsvis med ett större antal mentorer till din tjänst. Helt enkelt, ett modernt mentorskap i en snabbt föränderlig värld.

KONTAKTA OSS OM DU SÖKER EN MENTOR
Så för dig som söker en mentor eller ett mentorprogram, ta kontakt med oss för en presentation av ett modernt alternativ till det traditionella mentorskapet som inte bara utvecklar dig genom dialog, utan också fyller på med inspiration och bygger stora kontaktnät.

 

Relaterade nyheter

WF