5 TIPS FÖR ATT STARTA GIVANDE GRUPP-DIALOG

  • Jennie Sandström
  • 14 Oct 2019
I alla komplexa frågor finns i grunden sannolikt brister i kommunikation, samt eventuella kulturella missförstånd som förhindrar berörda parter från att utforma eller definiera ett problem på ett gemensamt sätt, för att sedan kunna hanteras konstruktivt.

 

Vi behöver helt klart sätt att förbättra våra diskussionsprocesser, särskilt i grupper där en lösning bara kan uppnås när människor först nått en gemensam formulering av ett problem. Konstruktiv dialog hjälper kollektivt lärande och kan utveckla en gemensam förståelse. Det kan hjälpa arbetsgrupper att nå högre medvetenhetsnivåer och därmed bli mer kreativa och effektiva.

 

Nedan ger vi 5 tips för att starta givande grupp-dialog, på jobbet eller utanför.

 

  • Se till att rätt personer närvarar. Det finns få saker som förstör en dialog mer än att blanda in personer som inte vill vara med eller som inte kan bidra till ämnet på likvärdigt sätt som övriga deltagare.
  • deltagare att känna sig så lika som möjligt. Att tex ha en grupp sitta i en cirkel neutraliserar rangordnings - eller statusskillnader och förmedlar en känsla av att varje persons unika bidrag har samma värde.
  • Ge alla en känsla av garanterad "airtime" för att etablera sin identitet i gruppen.
  • Skapa förväntning på att gruppen tar den tid som är nödvändig för att alla ska höras.
  • Legitimera personliga upplevelser. Tidigt i grupp-diskussioner är deltagare ofta mest bekymrade över sig själva och sina egna känslor; Därför är legitimering av personliga upplevelser och utnyttjande av dessa upplevelser ett bra sätt att börja.

Relaterade nyheter

WF