MODERN KOMPETENSUTVECKLING GENOM INSPIRATION,

DIALOG & KONTAKTER

Fördjupa dina kunskaper tillsammans med drivna människor inom samma yrkesroll.
Genom diskussioner kring relevanta utmaningar skapar vi kontinuerlig fortbildning
– och gemenskap som gör skillnad.

 

MENTORSKAP

’PÅ BREDDEN

GER KUNSKAP PÅ DJUPET

Tillsammans agerar våra medlemmar mentorer åt varandra.
Vi löser problem och får nya insikter – tack vare den samlade kunskapen.

KOMPETENSUTVECKLING INOM DIN ARBETSROLL

Var med och utvecklas genom relevanta frågeställningar tillsammans med drivna människor inom samma yrkesroll. Medlemmar sätter agenda för diskussioner som stärker och ger svar på utmaningar.

FÖR DIG - OCH FÖR DITT FÖRETAG

Som medlem får du ett gediget nätverk av professionella individer med värdefulla insikter. Det ger dig en kontinuerlig utveckling och stöd i strategiska frågeställningar för din organisation.

”Väldigt givande med öppenhet och bra diskussioner.”

Marknadschef,ELECTROLUX

”När jag bytte jobb var det en självklarhet att ta upp mitt nätverk redan under arbetsintervjun.”

VD-assistent,TEKNIKFÖRETAGEN

”Jag har fått upp ögonen för en ny värld. Riktigt bra frågeställningar & inspiration.”

Supply Chain & IT Manager,KEMETYL

VAD FÅR JAG SOM MEDLEM?

 

Medlemskapet i detalj

HÖR AV DIG

Vi ser alltid fram emot att skapa nya bekantskaper med människor som brinner för kompetensutveckling.
Skriv till oss så återkommer vi snarast!

    WF